Carstens värdegrund

Värdeskapande kundrelationer

Carstens skall kontinuerligt utveckla förmågan att effektivt analysera våra kunders behov och erbjuda, samt utveckla, smarta och effektiva lösningar som överträffar kundernas förväntningar.

Sortiment

Carstens skall kontinuerligt utveckla sitt sortiment av produkter och lösningar, så att vi med precision och kvalitet kan leverera enligt kundens högt ställda förväntningar. Vi skall alltid sträva efter att leverera ett högre kundvärde än vad marknaden i övrigt erbjuder.

Leverans och logistik

Carstens arbetar för att hela tiden utveckla sitt lager och leveranskoncept så att det i framtiden medför ett ännu högre värde för våra kunder.